นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ dailydri.net ขอสัญญาว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านโดยความเคารพต่อกฏหมายและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ อย่างเด็ดขาด